Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Videreutdanning

Årsrapporter fra fagrådene

Årsrapporter fra fagrådene
Prestar i Noreg har hatt den beste og mest praksisnære etter og vidareutdanninga som er mogeleg å få til. Presteforeininga har hatt livslang læring som perspektiv på sitt arbeid mange tiår før andre hadde tenkt tanken. Skal ein ha noko å gje til andre må ein ha påfyll og inspirasjon. Dette er heilt grunnleggande for [&hellip...

Når: 9.3.2015
Hvor: IC, Videreutdanning
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Spiritualitet i møtet mellom Øst og Vest 20 stp

Spiritualitet i møtet mellom Øst og Vest 20 stp
Kursutlysning IC 1 2015 Arrangør: Det teologiske fakultet og Det praktisk teologiske seminar i samarbeid med Presteforeningens Fagråd for kristen spiritualitet. Tidsrom: oktober 2015 – august 2016 Ulike trospraksiser Kirke og presteskap opplever endringer. På den ene siden ser vi en synkende deltakelse i kirkens liv og ritualer, på den andre siden en folkelig interesse [&hellip...

Når: 9.3.2015
Hvor: IC, Videreutdanning
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Pastoral-klinisk utdanning (PKU) – Lovisenberg 20 stp

Pastoral-klinisk utdanning (PKU) - Lovisenberg 20 stp
Kursutlysning IC 1 2015 Det teologiske Menighetsfakultet arrangerer i samarbeid med godkjent kurssted PASTORALKLINISK UTDANNING (PKU) – 20 stp. våren 2016  11 sammenhengende uker våren 2016 ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo  Tid:                            4. januar til 19. mars 2016 Kursavgift:                kr. 32 000.- Søknadsfrist:             15. mars 2015 Kursleder:                 Sykehusprest Bergljot...

Når: 9.3.2015
Hvor: IC, Videreutdanning
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Pastoral-klinisk utdanning (PKU) – Akershus universitetssykehus 20 stp

Pastoral-klinisk utdanning (PKU) - Akershus universitetssykehus 20 stp
Kursutlysning IC 1 2015 Det teologiske Menighetsfakultet arrangerer i samarbeid med godkjent kurssted Pastoral-klinisk utdanning (PKU) ved Akershus universitetssykehus: Tid:                 28 kursdager i perioden 7. september til 15. februar 2016. Ukentlig kursdag vil være mandag, i tillegg til hver første tirsdag i måneden gjennom utdanningsperioden. (Datoplan fås ved henvendelse til kursansvarlig veileder.) Noe tid [&hellip...

Når: 9.3.2015
Hvor: IC, Videreutdanning
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Pastoral-klinisk utdanning (PKU) – Institutt for Sjelesorg 20 stp

Pastoral-klinisk utdanning (PKU) - Institutt for Sjelesorg 20 stp
Kursutlysning IC 1 2015 Det teologiske Menighetsfakultet arrangerer i samarbeid med godkjent kurssted Pastoral-klinisk utdanning (PKU) ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad: Tid:                 Fem kursdager i uke 38, 41, 47, 5, 10, 14, studieåret 2015-2016, tilsammen 30 kursdager. Det må påregnes 2 dager til for og etterarbeid til hver kursuke. Forbehold om endring av kursuker [&hellip...

Når: 8.3.2015
Hvor: IC, Videreutdanning
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Å være kirke i grisgrendte strøk – Small is beautiful 10 stp

Å være kirke i grisgrendte strøk - Small is beautiful 10 stp
Kursutlysning IC 1 2015 Small is beautiful Det er grunn til å løfte fram det unike ved å være kirke og prest på mindre steder, sier Sjur Isaksen. Selv var han sokneprest på Værøy i Lofoten åtte år. – Da redningshelikopteret kom til øya på julaften, visste alle at det var fødsel på gang. Og [&hellip...

Når: 7.3.2015
Hvor: IC, Videreutdanning
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Religioner og livssyn i Sápmi – før og nå 10-20 stp

Religioner og livssyn i Sápmi - før og nå 10-20 stp
Kursutlysning IC 1 2015 Kursnavn Norsk: Religioner og livssyn i Sápmi – før og nå. Sámegillii: Oskkoldagat ja eallinoainnut Sámis – doložis otnážii. Arrangør Institutt for Historie og Religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø er ansvarlig for kurset i samarbeid med Samisk Høgskole, Kirkelig Utdanningssenter i Nord, UiO Teologisk fakultet, Menighetsfakultetet, Misjonshøgskolen og Samisk Kirkeråd. Antall studiepoeng [&hellip...

Årets nykommer: PFs fagavdeling

Årets nykommer: PFs fagavdeling
IC 1 2015 Av Marit Bunkholt Representantskapet bestemte i oktober 2014 at PF etablerer en fagavdeling. PF ønsker å være både fagforening og profesjonsforening, og en fagavdelings særlige bidrag skal være å sikre PFs rolle som profesjonsforening i dialog med arbeidslivsavdelingens særlige ansvar for fagforeningsarbeidet. Fagavdelingens hovedfokus En mulig overskrift over ny fagavdeling kan være [&hellip...

Når: 18.12.2014
Hvor: IC, Videreutdanning
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

MESSUSKÝRINGAR – Festskrift til Jan. H. Schumacher juni 2014

MESSUSKÝRINGAR - Festskrift til Jan. H. Schumacher juni 2014
av Ragna Dahlen Norrønne messeforklaringer i norsk oversettelse Forfatter: Kristin Norseth (red.) Utgivelsesår: 2014 St. Olavs forlag «Boken åpner et vindu til en fjern fortid, som vi fremdeles kan se spor av i kirkebygg, gudstjenestetradisjoner, helligdager og høytider», sier redaktør Kristin Norseth i forordet. «Involvering», – et slagord fra 1100-tallet! Var den latinske messen uforståelig [&hellip...

Når: 31.8.2014
Hvor: IC, Videreutdanning
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

EVU – en mangetrinns rakett

EVU - en mangetrinns rakett
Intervju med Inge Westly, seniorrådgiver i Bispemøtet Fra Inter Collegas 3 2014 Av Ragna Dahlen Inter Collegas har fått Inge Westly i tale og har stilt ham noen spørsmål i forbindelse med at Bispemøtet fra 2014 har overtatt ansvaret for presters etter- og videreutdanning (EVU). Hva vil skje med tilbudet om EVU etter at Bispemøtet [&hellip...
Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow