Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Råd og utvalg

Årsrapporter fra fagrådene

Årsrapporter fra fagrådene
Prestar i Noreg har hatt den beste og mest praksisnære etter og vidareutdanninga som er mogeleg å få til. Presteforeininga har hatt livslang læring som perspektiv på sitt arbeid mange tiår før andre hadde tenkt tanken. Skal ein ha noko å gje til andre må ein ha påfyll og inspirasjon. Dette er heilt grunnleggande for [&hellip...

”WHAT’S IN IT FOR ME?»

”WHAT’S IN IT FOR ME?
NETTVERKSSAMLING FOR KVINNER SOM ER ELLER VIL BLI TILLITSVALGTE I PRESTEFORENINGEN – ELLER LEDERE I KIRKEN! Av Ingvild Osberg Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) arrangerte nettverkssamling på Gardermoen i november. Vi samarbeidet med Norsk kvinnelig teologforening (NKTF) om deler av arrangementet. Målet med samlingen var å motivere kvinner til å ta på seg [&hellip...

Hvorfor har vi sykehusprester?

Hvorfor har vi sykehusprester?
Det er for tiden en pågående diskusjon både i media og ellers om sykehuspresters rolle nå og i fremtiden: Stålsett-utvalget drøfter dette i sin utredning «Det livssynsåpne samfunn» (NOU 1:2013 kap 15), tidligere sykehusprest Øivind Esten Sæther og humanetiker og lege Morten Horn hadde kommentarer på trykk i Vårt land henholdsvis mandag 4. februar (s [&hellip...

Fagutvalg for kjønn og likestilling på fagdag om kirken og lhbt

Fagutvalg for kjønn og likestilling på fagdag om kirken og lhbt
I går var Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) på fagdag på Menighetsfakultetet. Fagdagen handlet om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i Den norske kirke. Programmet var variert: fra Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som snakket om sitt prosjekt Rosa kompetanse, som er et prosjekt som tilbyr undervisning og rådgiving for [&hellip...

Fagdag om veiledning

Fagdag om veiledning
Fredag 16.11 arrangerte Presteforeningens utdanningsavdeling fagdag om veiledning. Gjennom senere tiår har det vokst fram ulike veiledningsformer i kirken, knyttet til arbeidsveiledning, mentorfunksjoner, ulike etterutdanningsløp og retreatarbeid. Over 40 personer var tilstede på fagdagen. Disse kom fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, fra de teologiske fakultetene, fra fagforeninger, arbeidsgiverforeninger, bispedømmer, departement, Kirkerådet og fra de ulike [&hellip...

Når: 18.9.2012
Hvor: Råd og utvalg
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Prostekonferansen 2012

Prostekonferansen 2012
17.-18. september arrangerte Presteforeningen prostekonferanse i Kirkens hus. Fagutvalget for proster og lederen fra hvert fagråd for proster deltok på konferansen. Konfliktberedskap og streik, prostenes arbeidsforhold og prostens plass og rolle i en framtidig kirkeordning var blant de temaene som sto på programmet. På dag to av konferansen holdt preses Helga Byfuglien innlegg om relasjonen [&hellip...

Arbeidsveiledning i en kirke i endring

Arbeidsveiledning i en kirke i endring
11. april ble landskonferansen for arbeidsveiledning (ABV) arrangert i Bøler kirke i Oslo. ABV er båret av visjoner med formuleringer som ”…erfaringsbasert læring”, ”…mulighet til å utvikle yrkesmessig og personlig identitet med tanke på tjenesten og dens ulike relasjoner”, og ”i brytningen mellom person, yrkesutøvelse og teologi”. På landskonferansen delte de ulike bispedømmene erfaringer fra [&hellip...

Når: 22.6.2012
Hvor: Råd og utvalg
Med: 1 kommentar
Les mer »

Konstituering av FAPE

Konstituering av FAPE
Her kan du se en større versjon av bildet Av Per Hostad Etter forutgående valg består fagutvalg for pensjonister for kommende periode av: Nils Kristian Lie (leder), Astrid Bjellebø Bayegan (nestleder), Berit Margrethe Andersen, Knut Engebu, og Johan Arnt Wenaas. Konstituering Utvalget konstituerte seg slik at leder og nestleder er valgt for 1 år av [&hellip...

Når: 14.6.2012
Hvor: Råd og utvalg
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Fagdager i åndelig veiledning 2012

Fagdager i åndelig veiledning 2012
«Et lite stykke kirkehistorie…..?» Dette var velkomstordene fra Gunnvor Hovland, fagrådsleder i PFs Fagråd for kristen spiritualitet, som hilste velkommen til årets fagdager i åndelig veiledning. 37 personer var samlet i det nye og innbydende Birgittasenteret ved Tiller utenfor Trondheim 11. og 12. juni. Birgittasøstrene åpnet generøst både klosterdørene og gjestehuset, og dette var særdeles [&hellip...

Når: 23.5.2012
Hvor: Råd og utvalg
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Fagutvalg for prester i kriminalomsorgen

Fagutvalg for prester i kriminalomsorgen
Fagutvalg for prester i kriminalomsorgen (FAPK) har møte på Kirkens hus i dag. Fagutvalget består av følgende personer (fra venstre): Jens Fredrik Brenne, Kristin Holen Daae, Kjell Arnold Nyhus og Harald Kjær...
Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow