Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Organisasjon

Leiar: Kva er Presteforeininga?

Leiar: Kva er Presteforeininga?
Av Gunnar Mindestrømmen IC 1 2015 Alt har si tid. Min periode som leiar i Presteforeininga (PF) går mot slutten. Arbeidet med generalforsamlinga i Alta er i rute. Nye personar skal gå inn i spennande og utfordrande oppgåver. I ein slik overgang er det mitt privilegium og snu meg sjå attende på mange år som [&hellip...

Når: 11.3.2015
Hvor: IC, Organisasjon
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Nytt fra sekretariatet: Ragna Dahlen flytter til Kirkerådet

Nytt fra sekretariatet: Ragna Dahlen flytter til Kirkerådet
Ragna Dahlen sluttet 01.01.15 som rådgiver i utdanningsavdelingen i Presteforeningen og har begynt i ny stilling som rådgiver for rekruttering i Kirkerådet. Ragna er utdannet prest, men har også musikkutdanning. Før hun ble prest arbeidet hun i flere år som sanger, musiker og kantor. Hun har jobbet 15 år i PF, med særlig fokus på [&hellip...

Når: 6.3.2015
Hvor: IC, Organisasjon
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015
Velkommen til Generalforsamling 2015! Lokalkomité og sekretariat har snart de fleste elementer i forberedelsene på plass alle lag og utvalg i organisasjonen som har representant(er) til Generalforsamlingen har bekreftet at den som er leder evt andre kommer til Scandic Hotell Alta 16.-18. mars. Medlemmer som ikke er delegater, men som likevel har lyst til å [&hellip...

Når: 21.12.2014
Hvor: IC, Organisasjon
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Vernetjenestens landskonferanse 2014

Vernetjenestens landskonferanse 2014
Av Dag Dæhlin 27 – 29 oktober var vernetjenesten landskonferanse i Bodø. Her møttes bispedømmenes hovedverneombud for å utveksle erfaringer og kunnskap fra arbeidet. Aktuelle saker det siste året har vært hva en fremtidig omstilling og virksomhetsoverdragelse gjør med arbeidssituasjonen i dag, og i planleggingsfasen peke på beslutningenes betydning for arbeidsmiljøet. Derfor vil  gjennomføringen og [&hellip...

”WHAT’S IN IT FOR ME?»

”WHAT’S IN IT FOR ME?
NETTVERKSSAMLING FOR KVINNER SOM ER ELLER VIL BLI TILLITSVALGTE I PRESTEFORENINGEN – ELLER LEDERE I KIRKEN! Av Ingvild Osberg Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) arrangerte nettverkssamling på Gardermoen i november. Vi samarbeidet med Norsk kvinnelig teologforening (NKTF) om deler av arrangementet. Målet med samlingen var å motivere kvinner til å ta på seg [&hellip...

Når: 16.12.2014
Hvor: IC, Organisasjon
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Leiar: Kva skjer?

Leiar: Kva skjer?
av Gunnar Mindestrømmen Stadig oftare får eg same spørsmålet i e-postar, telefonar eller frå kollegaer eg møter. Kva skjer med bustad, med arbeidstid, med pensjonen, og med organisering av prestetenesta i framtida? Alle desse spørsmåla er tydelege uttrykk for at det er eit aukande medvit om at no er det mange ting på gang. Mange [&hellip...

Når: 15.12.2014
Hvor: IC, Organisasjon, Sentralstyret
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Sentralstyrekandidater

Sentralstyrekandidater
Anne Birgitte Bødtker Ruus, 47 år 50% administrasjonsleder og 50% diakon i Rossabø menighet i Haugesund. Utdanning Cand.theol med praktikum, tilleggsutdanning i diakoni, samt 60 studiepoeng i ledelse, organisasjon og strategi. Presteforeningen Nestleder og leder i LFU-KA siden 2009. Medlem i representantskapet siden 2012. Varamedlem i sentralstyret siden 2012. Hvilke saker er du opptatt av? [&hellip...

Når: 15.12.2014
Hvor: IC, Organisasjon, Sentralstyret
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Nestlederkandidat til Sentralstyret

Nestlederkandidat til Sentralstyret
Anna Grønvik, 37 år, sokneprest i Heggedal Utdanning 2014-2015 Pastoral lederutvikling 2009 Åpent fordypningsemne: Tro og skaperverk 2000-2005 cand.theol med praktikum, MF 1997-1998 Bibelskolen i Grimstad Verv i PF 2014– nestleder, Oslo stiftsstyre 2008-2012 nestleder, Hamar stiftsstyre 2009-2012 varamedlem sentralstyret 2007-2014 div. verv i lokallag i Hamar og Oslo bispedømmer Jeg er opptatt av at [&hellip...

Når: 15.12.2014
Hvor: IC, Organisasjon, Sentralstyret
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Lederkandidater til sentralstyret

Lederkandidater til sentralstyret
Kyrre Kolvik, 58 år, sokneprest Bodø domkirke Utdanning Cand.theol fra Menighetsfakultetet 1982, Prakticum samme sted 1983 Modul for tillitsvalgte 2005 Master i praktisk teologi 2012 Verv i Pf Styremedlem Trondenes lokallag 88-89 Medlem Feltprestutvalget 89-90, leder 90-92 Medlem Bopliktutvalget 95-97 Nestleder/boligombud Sør-Hålogaland stiftsstyre 93-99, leder 99-05 Medlem hovedstyret 2000-05 Leder Fagråd for liturgikk fra 2006 [&hellip...

Når: 15.12.2014
Hvor: IC, Organisasjon, Sentralstyret
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Velkommen til Generalforsamling 2015 i Alta

Velkommen til Generalforsamling 2015 i Alta
Presteforeningens Generalforsamling 2015 arrangeres 16.-18. mars på Rica Hotel Alta. Generalforsamlingen samler delegater fra prosti- og faglag, fra lønns- og forhandlingsutvalg og fra andre sentrale organer i Presteforeningen. Saksbehandlingen vil som tidligere foregå alle tre dagene ved at tillitsvalgtopplæringen foregår på formiddagene, mens forhandlingene legges til ettermiddagen. Det betyr at det blir bedre tid til [&hellip...
Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow