Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Lov & Rett

Lov og rett: Lønnskrav ved jobbskifte

Lov og rett: Lønnskrav ved jobbskifte
av forhandlingssjef Ole Jacob Støle IC 1 2015 Husk å fremme lønnskrav ved jobbskifte Når det gjelder fastsetting av lønn skjer det på de fleste tariffområder gjennom sentrale og lokale forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene/arbeidsgiver og hovedsammenslutningene/fagforeningene . Det er likevel viktig å være klar over at lønnen du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for [&hellip...

Når: 23.12.2014
Hvor: IC, Lov & Rett, Lønn & Tariff
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Lov og rett

Lov og rett
Lønn i statlige virksomheter Av Ole Jacob Støle, forhandlingssjef Når det gjelder statsansattes lønns- og arbeidsvilkår er hovedtariffavtalen den avtalen som er det grunnleggende for statsansattes lønns og arbeidsvilkår. I denne artikkelen er det hovedtariffavtalens avlønningssystem som er tema. Statens lønnssystem er hjemlet i hovedtariffavtalen i staten, som er forhandlet frem mellom staten som arbeidsgiver [&hellip...

Når: 6.9.2014
Hvor: IC, Lov & Rett
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Arbeidstid og rettigheter

Arbeidstid og rettigheter
Lov og rett Fra Inter Collegas 3 2014 Av Ole Jacob Støle Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal følges I utgangspunktet er alle som er ansatt av en arbeidsgiver omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Prester er ikke en arbeidstakergruppe arbeidstakere som er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, jf. forskrift av 16. desember 2005 nr. 67 om unntak fra [&hellip...

Når: 20.6.2014
Hvor: IC, Lov & Rett
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Lov og rett

Lov og rett
Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser Fra Inter Collegas 2 2014 av Ole Jacob Støle Innledning Det er fra myndighetenes side varslet at de vurderer å overføre prester ansatt i staten til en ny kirkelig arbeidsgiver. Når en virksomhet overføres fra én arbeidsgiver til en annen, oppstår det spørsmål om hvilke virkninger en slik overføring skal medføre [&hellip...

Når: 20.2.2014
Hvor: IC, Lov & Rett
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Fire nye diskrimineringsvernlover

Fire nye diskrimineringsvernlover
Lov & rett Fra Inter Collegas 1 2014 Av Ole Jacob Støle Fra 01.01.14 trådde fire diskrimineringsvernlover  i kraft i Norge. Dette gjelder følgende lover: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering) (lovdata.no) Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) (lovdata.no)  Lov om forbud mot diskriminering [&hellip...

Når: 19.2.2014
Hvor: IC, Lov & Rett
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Forventninger og sortering av forventningene

Forventninger og sortering av forventningene
Livsfasetilpasset prestetjeneste Fra Inter Collegas 1 2014 av Kari Zakariassen En opplevelse av ikke å innfri forventninger synes å være noe flere kjenner på. Forventningene kan komme fra flere hold: Indre forventninger og ytre forventninger.  Indre forventninger Indre forventninger er forventingene en har til seg selv. En ønsker å lykkes i arbeidet, og en ønsker [&hellip...

Når: 13.2.2014
Hvor: IC, Lov & Rett
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Lovverket gir rettigheter

Lovverket gir rettigheter
Livsfasetiplasset prestetjeneste Fra Inter Collegas 1 2014 Av Kari Zakariassen De ansatte er i mange virksomheter den største ressursen. Derfor bør utgangspunktet for en god personalpolitikk alltid være å tilrettelegge arbeidet slik at man kan beholde medarbeiderne. Gjennom lov- og avtaleverk har arbeidstakere en rekke rettigheter.  Personalpolitikken må ivareta rettighetene etter lov- og avtaleverk, og [&hellip...

Når: 12.2.2014
Hvor: IC, Lov & Rett
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Prest og småbarnsforelder

Prest og småbarnsforelder
Livsfasetilpasset prestetjeneste Fra Inter Collegas 1 2014 av Kari Zakariassen Presteforeningens medlemmer er i ulike faser av livet. De forskjellige fasene kan bringe med seg ulike utfordringer knyttet til å være arbeidstaker. Vi har sett nærmere på det å være arbeidstaker og prest i småbarnsfasen. Småbarnsfasen som blir brukt som eksempel, men mange av de [&hellip...

Når: 20.1.2014
Hvor: IC, Lov & Rett
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Lov & Rett: Spillereglene i arbeidslivet

Lov & Rett: Spillereglene i arbeidslivet
Fra IC 3 2013 av Ole Jacob Støle Innledning Et arbeidsforhold er en avtalerelasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og forpliktelser overfor hverandre avhenger blant annet av hva som følger av lovgivning, tariffavtaler og den individuelle arbeidsavtalen. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er pliktig til å forholde seg til de rammene som er [&hellip...

Når: 5.7.2013
Hvor: IC, Lov & Rett
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Mellomoppgjøret 2013

Mellomoppgjøret 2013
Av Ruth-Line Walle-Hansen Presteforeningen har over tid jobbet hardt for å bedre presters lønnsutvikling. Dette gjelder på alle tariffområder og vi har særlig satt fokus på at presters lønn utvikler seg for dårlig i løpet av yrkeskarrieren. De siste årene har vi fått gjennomslag for strukturelle endringer i det statlige lønnssystem som har vært skritt [&hellip...
Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow