Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Lønn & Tariff

Lov og rett: Lønnskrav ved jobbskifte

Lov og rett: Lønnskrav ved jobbskifte
av forhandlingssjef Ole Jacob Støle IC 1 2015 Husk å fremme lønnskrav ved jobbskifte Når det gjelder fastsetting av lønn skjer det på de fleste tariffområder gjennom sentrale og lokale forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene/arbeidsgiver og hovedsammenslutningene/fagforeningene . Det er likevel viktig å være klar over at lønnen du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for [&hellip...

Når: 23.12.2014
Hvor: IC, Lov & Rett, Lønn & Tariff
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Lov og rett

Lov og rett
Lønn i statlige virksomheter Av Ole Jacob Støle, forhandlingssjef Når det gjelder statsansattes lønns- og arbeidsvilkår er hovedtariffavtalen den avtalen som er det grunnleggende for statsansattes lønns og arbeidsvilkår. I denne artikkelen er det hovedtariffavtalens avlønningssystem som er tema. Statens lønnssystem er hjemlet i hovedtariffavtalen i staten, som er forhandlet frem mellom staten som arbeidsgiver [&hellip...

Når: 2.9.2014
Hvor: IC, Lønn & Tariff
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Hovedtariffoppgjørene 2014

Hovedtariffoppgjørene 2014
Lønn og tariff Fra Inter Collegas 3 2014 av Ole Jacob Støle Presteforeningen har forhandlet på vegne av sine medlemmer på tariffområdene Stat, KS, Oslo kommune, Spekter, Virke og KA. I tariffområdet stat er det Unio som har partsforholdet. På de øvrige tariffområdene er det Presteforeningen som er part, men Presteforeningen forhandler i felleskap med [&hellip...

Når: 26.6.2014
Hvor: IC, Lønn & Tariff
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv
Ny IA-avtale og ny idébank Fra Inter Collegas 2 2014 av Kari Zakariassen 4. mars ble en ny intensjonsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) signert. Avtalen ble inngått av regjeringen, hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden og hovedorganisasjonene på arbeidsgiversiden. Den nye avtalen legger opp til forenklinger og mindre kontroll sammenliknet med tidligere IA-avtaler. IA-arbeidet og oppfølgingen av sykemeldte [&hellip...

Når: 24.6.2014
Hvor: IC, Lønn & Tariff
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår
Tendenser fra undersøkelsene om lønns- og arbeidsvilkår Fra Inter Collegas 2 2014 av Kari Zakariassen I desember 2013 gjennomførte Presteforeningen undersøkelser om lønns- og arbeidsvilkår blant våre medlemmer i tariffområdene stat, KA, KS, Virke og Spekter. Det kom inn svar fra over 1000 yrkesaktive medlemmer. Svarene er til stor nytte i Presteforeningens arbeid for medlemmenes [&hellip...

Debatt: Usolidarisk og naivt?

Debatt: Usolidarisk og naivt?
Jon Henrik Gulbrandsen, prest og medlem av Presteforeningen, og Gunnar Mindestrømmen, leder av Presteforeningen, har en pågående debatt i Vårt Land om lønnsnivå og solidaritet. Innleggene fra debatten kan leses her – med det nyeste innlegget øverst og de eldre innleggene nedover:     Jon Henrik Gulbrandsen 4. oktober Dette ønsker jeg av Presteforeningen Kjære [&hellip...

Når: 14.3.2013
Hvor: Lønn & Tariff
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Kan tape 29 000 i uføretrygd

Regjeringens modell for uføretrygd for offentlige ansatte vil blant annet innebære at en ansatt med gjennomsnittlig i kommunesektoren vil få 29.000 mindre utbetalt hvert år i uføreytelse. – For dårlig, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio, som sammen med YS og Akademikerne har skrevet et krast brev til arbeidsminister Anniken Huitfeldt. En gjennomsnittlig sykepleier vil [&hellip...

Når: 11.3.2013
Hvor: Lønn & Tariff
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

SSB: 3,8 % lønnsvekst

SSB: 3,8 % lønnsvekst
I dag begynner lønnsforhandlingene mellom LO og NHO. TBU-leder Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå (SSB) tror lønnsveksten i 2013 blir 3,8 prosent, melder NRK Dagsnytt. Cappelen leder teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene. Dersom lønnsveksten blir slik SSB tror, på 3,8 prosent, øker timelønnen med drøyt ti kroner i snitt. Dette hvis de samlede lønnstilleggene blir delt [&hellip...

Møte på Stortinget om budsjettet for 2013

Leiar i Presteforeningen Gunnar Mindestrømmen og generalsekretær Ole-Johs. Huuse møtte 26. oktober Stortinget sin kyrkje-, utdannings- og forskningskomité for å drøfte statsbudsjettet for 2013. Under kan du lese kva Presteforeininga la vekt på i møtet og leverte skriftleg til komitéen: Prestetenesta Statsbudsjettet for 2013 er defensivt når det gjeld prestetenesta. Departementet skriv i statsbudsjettet at [&hellip...

Når: 17.4.2012
Hvor: Lønn & Tariff
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Tillitsvalgtsamling i Spekters tariffområde

Som en viktig forberedelse til vårens tariffoppgjør, arrangerte Presteforeningen en samling for våre tillitsvalgte i helseforetakene, i Spekters tariffområde, den 13. april. På dette tariffområdet fremforhandles lønns- og arbeidsbetingelsene lokalt, og bæres fram av de tillitsvalgte sin innsats. Sjefsøkonom i Unio, Erik Orskaug, holdt et godt og spennende innlegg om de økonomiske utsiktene forut for [&hellip...
Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow