Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

IC

Når: 26.3.2015
Hvor: Foredrag og artikler, IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Enhetlig ledelse i lokalmenigheten

Enhetlig ledelse i lokalmenigheten
Organisering lokalt Inter Collegas 2 2015 Av Per Kristian Aschim, rådgiver i Presteforeningens fagavdeling Kirken har mye å vinne på å tydeliggjøre det lokale ledelsesansvaret i menigheten. Presteforeningens utredning Ledelse i folkekirken (2011) etterlyste utredning av en modell for framtidig organisering av ledelsesfunksjonene i soknet. Utredningen var særlig opptatt av at rollene til og forholdet [&hellip...

Når: 25.3.2015
Hvor: Foredrag og artikler, IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Prestar si rolle i den lokale kyrkja

Prestar si rolle i den lokale kyrkja
Ålmene og pastorale leiarteoriar Inter Collegas 2 2015 Av Gunnar Mindestrømmen, leiar i Presteforeningen h.v. Korleis skal vi forstå presten si rolle i kyrkja? Svaret er avgjerande for korleis kyrkja skal organiserast i framtida. Då kyrkjelova vart til tidleg på 90-talet var det så opplagt og innlysande at ingen hadde trong for å skrive inn [&hellip...

Når: 24.3.2015
Hvor: Foredrag og artikler, IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Noen presters tanker om ledelse ettertenkt

Noen presters tanker om ledelse ettertenkt
Lederpraksis og lederteori Inter Collegas 2 2015 Av Marit Bunkholt, fagsjef i Presteforeningen Inngang Inter Collegas har spurt noen prester hva de tenker om sokneprestens lederrolle, og hvilken løsning for ledelse i soknet de ser som ideelt på sitt sted. Det følgende er en lesning av svarene med kommentarer og ettertanker.  Ikke for å forsøke [&hellip...

Når: 24.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Fem prester om lokal ledelse 5. Sabine Anja Kjølsvik

Fem prester om lokal ledelse 5. Sabine Anja Kjølsvik
Inter Collegas 2 2015 Navn: Sabine Anja Kjølsvik Alder: 44 Fartstid som prest: Jeg ble ordinert av biskop Finn Wagle i 2001. Først var jeg vikarprest i Nidarosdomen og Hoeggen i Trondheim. I 2006 ble jeg sogneprest i Stiklestad i Verdal. Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling? For tiden er jeg prostiprest [&hellip...

Når: 24.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Fem prester om lokal ledelse 4. Birgit Lockertsen

Fem prester om lokal ledelse 4. Birgit Lockertsen
Inter Collegas 2 2015 Navn: Birgit Lockertsen Alder: 42 år Fartstid som prest: Har jobbet 14 år som prest. Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling? Ble ansatt som sokneprest i Kroken menighet i 2006 og begynte i 2007 etter en svangerskapspermisjon. Hva slags område jobber du i? Jeg arbeider i en menighet [&hellip...

Når: 24.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Fem prester om lokal ledelse 3. Hans Jørgen Morvik

Fem prester om lokal ledelse 3. Hans Jørgen Morvik
Inter Collegas 2 2015 Navn: Hans Jørgen Morvik Alder: 58 Fartstid som prest: Ordinert i 1983. Ti første år i Bibelselskapet og Sjømannskirken. Har vært sokneprest siden 1993. Stranda (Møre) 1993-2001, Søreide 2001-2014, Bergen Domkirke 2014- Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling? Jeg har være et halvt år i Bergen domkirke. Hva [&hellip...

Når: 24.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Fem prester om lokal ledelse 2. Jens Bjelland Grønvold

Fem prester om lokal ledelse 2. Jens Bjelland Grønvold
Inter Collegas 2 2015 Navn: Jens Bjelland Grønvold Alder: 31 Fartstid som prest: 3,5 år Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling? 3,5 år som kapellan i Vågan i Lofoten. Når dette går i trykken har jeg begynt som sjømannsprest i London. Hva slags område jobber du i? Svolvær-Kabelvåg er ganske urbant, mens [&hellip...

Når: 24.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Fem prester om lokal ledelse 1. Ingunn Rinde

Fem prester om lokal ledelse 1. Ingunn Rinde
Inter Collegas 2 2015 Navn: Ingunn Rinde Alder: 49 Fartstid som prest: 22 år. Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling? 3,5 år Hva slags område jobber du i? Vålerengen menighet, ca 13000 innbyggere, hvorav ca halvparten kirkemedlemmer. Vi er i «samarbeidsområde» med Kampen og Gamlebyen-Grønland i Domprostiet, Oslo. Hvordan ser du på [&hellip...

Når: 23.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Høring om veivalg for fremtidig kirkeordning

Høring om veivalg for fremtidig kirkeordning
Høringen fra Kirkerådet Inter Collegas 2 2015 Av Ingvild Osberg Kirkerådet har sendt ut en høring om fremtidig kirkeordning med frist 15.mai. Resultatet av høringen om veivalg behandles på Kirkemøtet i 2016. En ny kirkeordning vil ikke være på plass før tidligst i 2020. Den planlagte kommunereformen vil også påvirke kirkeordningen fordi forholdet mellom sokn [&hellip...

Når: 23.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Hvem kan og skal lede arbeidet i soknet?

Hvem kan og skal lede arbeidet i soknet?
Leder Inter Collegas 2 2015 Av Ingvild Osberg, omstillingstillitsvalgt For noen generasjoner siden var soknepresten den selvsagte leder i den lokale kirken. Ingen ville drømme om å kalle noen andre for ”kirkesjef”. Det fantes nok kantorer eller organister, kanskje en kirkesanger, klokkere og kirketjenere/gravere. Kirkeverger eksisterte også, men de var ofte ulønnede ombud. Presten hadde [&hellip...
Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow