Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Foredrag og artikler

Almenne og pastorale ledelsesteorier

Almenne og pastorale ledelsesteorier
Marit Halvorsen Hougsnæs Foto: www.ka.no Gunnar Mindestrømmen henviser i sin nyeste artikkel om ”Prestar si rolle i den lokale kyrkja” (InterCollegas 2-2015, s.24) til min artikkel Kirkesyn og kirkeledelse fra 2004 (HPT 2/2004). Mindestrømmen skriver her at ”Hougsnæs hevdar at kyrkja berre er ein organisatorisk storleik.  Kyrkja er etter hennar oppfatning, ein menneskeleg organisasjon som [&hellip...

Kommunereform og kirkeordning

Kommunereform og kirkeordning
Av Martin Enstad, leder i Presteforeningen Foto: Helene Moe Slinning Innlegget ble publiert i Luthersk Kirketidende 1/2015 og på verdidebatt.no i januar 2015. Enstad ble valgt til leder i Presteforeningen på PFs generalsforsamling i Alta 16.-18.mars 2015. Artikkelen er omtalt i Inter Collegas 2 2105 om lokal ledelse i kirken. I 2020 skal både kommunereformen [&hellip...

Når: 26.3.2015
Hvor: Foredrag og artikler, IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Enhetlig ledelse i lokalmenigheten

Enhetlig ledelse i lokalmenigheten
Organisering lokalt Inter Collegas 2 2015 Av Per Kristian Aschim, rådgiver i Presteforeningens fagavdeling Kirken har mye å vinne på å tydeliggjøre det lokale ledelsesansvaret i menigheten. Presteforeningens utredning Ledelse i folkekirken (2011) etterlyste utredning av en modell for framtidig organisering av ledelsesfunksjonene i soknet. Utredningen var særlig opptatt av at rollene til og forholdet [&hellip...

Når: 25.3.2015
Hvor: Foredrag og artikler, IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Prestar si rolle i den lokale kyrkja

Prestar si rolle i den lokale kyrkja
Ålmene og pastorale leiarteoriar Inter Collegas 2 2015 Av Gunnar Mindestrømmen, leiar i Presteforeningen h.v. Korleis skal vi forstå presten si rolle i kyrkja? Svaret er avgjerande for korleis kyrkja skal organiserast i framtida. Då kyrkjelova vart til tidleg på 90-talet var det så opplagt og innlysande at ingen hadde trong for å skrive inn [&hellip...

Når: 24.3.2015
Hvor: Foredrag og artikler, IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

Noen presters tanker om ledelse ettertenkt

Noen presters tanker om ledelse ettertenkt
Lederpraksis og lederteori Inter Collegas 2 2015 Av Marit Bunkholt, fagsjef i Presteforeningen Inngang Inter Collegas har spurt noen prester hva de tenker om sokneprestens lederrolle, og hvilken løsning for ledelse i soknet de ser som ideelt på sitt sted. Det følgende er en lesning av svarene med kommentarer og ettertanker.  Ikke for å forsøke [&hellip...

Når: 23.3.2015
Hvor: Foredrag og artikler, IC
Med: Ingen kommentarer
Les mer »

IRIS: Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer

IRIS: Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer
Inter Collegas 2 2015 Av Svein Ingve Nødland, Preben Hempel Lindøe, Ann Karin Holmen og Atle Blomgren Innledning Kirken står overfor betydelige utfordringer når det gjelder å utvikle en organisering som ivaretar kirkens nye rolle som herre i eget hus. Med økende autonomi og beslutningsmyndighet følger også større forpliktelser og ansvar for sentrale forvaltningsoppgaver, økonomistyring, [&hellip...

Årets nykommer: PFs fagavdeling

Årets nykommer: PFs fagavdeling
IC 1 2015 Av Marit Bunkholt Representantskapet bestemte i oktober 2014 at PF etablerer en fagavdeling. PF ønsker å være både fagforening og profesjonsforening, og en fagavdelings særlige bidrag skal være å sikre PFs rolle som profesjonsforening i dialog med arbeidslivsavdelingens særlige ansvar for fagforeningsarbeidet. Fagavdelingens hovedfokus En mulig overskrift over ny fagavdeling kan være [&hellip...

Hvorfor har vi sykehusprester?

Hvorfor har vi sykehusprester?
Det er for tiden en pågående diskusjon både i media og ellers om sykehuspresters rolle nå og i fremtiden: Stålsett-utvalget drøfter dette i sin utredning «Det livssynsåpne samfunn» (NOU 1:2013 kap 15), tidligere sykehusprest Øivind Esten Sæther og humanetiker og lege Morten Horn hadde kommentarer på trykk i Vårt land henholdsvis mandag 4. februar (s [&hellip...

Hvor leder veiledningen?

Hvor leder veiledningen?
– rapport fra Presteforeningens fagdag om veiledning i Oslo, 16. november Av Inge Westly og Kari Zakariassen Her finner du en større versjon av bildet Her finner du side to av artikkelen slik den var fremstilt i bladet I 1990 vedtok Kirkemøtet arbeidsveiledning (ABV) som en nasjonal satsing. Nå, mer enn tjue år etter, forvalter [&hellip...

Fagdag om veiledning

Fagdag om veiledning
Fredag 16.11 arrangerte Presteforeningens utdanningsavdeling fagdag om veiledning. Gjennom senere tiår har det vokst fram ulike veiledningsformer i kirken, knyttet til arbeidsveiledning, mentorfunksjoner, ulike etterutdanningsløp og retreatarbeid. Over 40 personer var tilstede på fagdagen. Disse kom fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, fra de teologiske fakultetene, fra fagforeninger, arbeidsgiverforeninger, bispedømmer, departement, Kirkerådet og fra de ulike [&hellip...
Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow