Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Når: 24.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer »

Fem prester om lokal ledelse 5. Sabine Anja Kjølsvik

Fem prester om lokal ledelse 5. Sabine Anja Kjølsvik

Inter Collegas 2 2015

Navn: Sabine Anja Kjølsvik

Alder: 44

Fartstid som prest:

Jeg ble ordinert av biskop Finn Wagle i 2001. Først var jeg vikarprest i Nidarosdomen og Hoeggen i Trondheim. I 2006 ble jeg sogneprest i Stiklestad i Verdal.

Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling?

For tiden er jeg prostiprest i Sør-Innherad prosti (siden 2014).

Hva slags område jobber du i?  

Prostiet har ca. 40.000 innbyggere, der drøyt halvparten bor i byene Levanger og Verdalsøra og de fleste andre bor i bredbygdene Frosta, Skogn og Verdal. I prostiet er 12 sokn med ni prester inkludert prosten. Dessuten er det rundt 50 fellesrådsansatte.

Hvordan ser du på soknepresten som leder?

Soknepresten står i en vanskelig stilling med dagens kirkeordning. Hun leder kjernevirksomheten i kirken, nemlig gudstjenester og kirkelige handlinger. Men hun leder likevel ikke arbeidet i kirken. Tilsvarende er kirkens virksomhet av åndelig art, mens den åndelige lederen ikke får lede arbeidet. Om vi hadde gjort det samme på neste nivå, at prestene skulle blitt ledet av en ikke-åndelig leder, da hadde jeg sluttet på dagen. Jeg mener nokså bestemt at åndelig virksomhet bør ledes av en åndelig leder.

Hva slags løsning for ledelse i soknet ser du som ideell i den virkeligheten du jobber?

Den ideelle løsningen er at soknepresten leder menighetens arbeid. Da vil selvfølgelig soknepresten delegere arbeid. Her tenker jeg spesielt på budsjett og administrasjon. Hvordan dette skjer, vil være avhengig av menighetens størrelse, beliggenhet og økonomi, samt hvilke personlige ressurser soknepresten og medarbeiderne hennes har. Til dette trenges det at nåværende prester får videreutdanning i personalledelse og at det bakes inn i presteutdanningen.

Skriv inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow