Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Når: 24.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer »

Fem prester om lokal ledelse 4. Birgit Lockertsen

Fem prester om lokal ledelse 4. Birgit Lockertsen

Inter Collegas 2 2015

Navn: Birgit Lockertsen

Alder: 42 år

Fartstid som prest: Har jobbet 14 år som prest.

Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling?

Ble ansatt som sokneprest i Kroken menighet i 2006 og begynte i 2007 etter en svangerskapspermisjon.

Hva slags område jobber du i?

Jeg arbeider i en menighet i Tromsø som har en blanding av by-bebyggelse og grisgrendte bygder langs havet. Det er en befolkning på rundt 10 000 mennesker som bor i menighetens nedslagsfelt. Kroken menighet ble adskilt fra Tromsøysund etter at bydelen vokste seg stor på 70- og 80-tallet.. Menigheten har fortsatt en relativ ung befolkning og dåpstallene er mer enn det dobbelte av begravelsestallene. Det er en utpreget folkekirkelighet i menigheten. Vi er seks i staben, og alle henvendelser om kirkelige handlinger i ulike menigheter gjøres til et felles kirkekontor sentralt i Tromsø.

Hvordan ser du på din egen lederrolle som sokneprest?

Som sokneprest er jeg den naturlige leder i staben og menigheten. Tromsø kirkelige fellesråd har vedtatt en struktur der en av de ansatte i hver stab har en liten deltidsstilling som stabskoordinator oppå sin egentlige stilling.  I Kroken er det jeg som har denne funksjonen. Jeg leder stabsmøtene, koordinerer menighetens arbeid med gudstjenester og planarbeid, har sete i menighetsrådet, og er bindeleddet mellom stab, råd og frivillige.

Hva slags løsning for ledelse i soknet ser du som ideell i den virkeligheten du jobber?

Jeg savner virkelig en sekretær i vår lokale stab. Det er mange fordeler, men også mange ulemper med  strukturen i Tromsø. Soknepresten/stabskoordinatoren gjør mange oppgaver som en sekretær kunne gjort.

Jeg mener at det bør være helt naturlig at soknepresten har den lokale lederfunksjonen også overfor fellesrådsansatte. I en så liten stab som vår er det naturlig at soknepresten er leder, men en sekretær kunne utført mer administrative oppgaver som i dag delvis utføres lokalt, og delvis gjøres av sekretariatet på det felles kirkekontoret.

Jeg skulle også ønske at det var prosten som var neste ledernivå for alle de lokalt ansatte, med en betydelig administrativ støtte til administrative oppgaver på prosti-nivå.

Skriv inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow