Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Når: 24.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer »

Fem prester om lokal ledelse 2. Jens Bjelland Grønvold

Fem prester om lokal ledelse 2. Jens Bjelland Grønvold

Inter Collegas 2 2015

Navn: Jens Bjelland Grønvold

Alder: 31

Fartstid som prest: 3,5 år

Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling?

3,5 år som kapellan i Vågan i Lofoten. Når dette går i trykken har jeg begynt som sjømannsprest i London.

Hva slags område jobber du i?

Svolvær-Kabelvåg er ganske urbant, mens bygdene rundt huser om lag 100-300 sjeler hver. Vi har 9 kirkesteder i kommunen fordelt på 5 sokn, ca 9200 innbyggere og 3,7 prestestillinger. Vi har menighetspedagog og trosopplærer i kommunen, men et kirkelig fellesråd med millionunderskudd og store kutt foran seg.

Hvordan ser du på soknepresten som leder?

For meg er soknepresten en tydelig leder av prestetjenesten i soknene. Jeg er kapellan, og opplever ikke soknepresten som min sjef, men som min overordnede.

Jeg vil understreke hvor viktig soknepresten er for velfungerende menighetsråd. Hos oss har to av soknene hatt mye utveksling av sokneprester de seneste årene, og sliter med å gjennomføre det de ønsker. I de tre andre soknene, der den samme (dyktige) presten har vært i 16 år, går arbeidet så det suser.

Hva slags løsning for ledelse i soknet ser du som ideell i den virkeligheten du jobber?

Jeg skulle ønske at soknepresten hadde ansvar for all utadrettet virksomhet i soknet, noe som ville gitt soknepresten myndighet til å organisere kirketjenere, organister og trosopplærere, i samsvar med forordning og menighetsrådenes planverk. Alle ansettes i bispedømmet, og kirkevergen i en kommende storkommune administrerer drift av kirkebygg, gravferdsforvaltning og utbetaler overskytende kommunale midler til soknene etter medlemstall.

Skriv inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow