Intercollegas.no er et arkiv som ikke lenger oppdateres. Du finner oppdatert informasjon om Presteforeningen på prest.no

Når: 24.3.2015
Hvor: IC
Med: Ingen kommentarer »

Fem prester om lokal ledelse 1. Ingunn Rinde

Fem prester om lokal ledelse 1. Ingunn Rinde

Inter Collegas 2 2015

Navn: Ingunn Rinde

Alder: 49

Fartstid som prest: 22 år.

Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling? 3,5 år

Hva slags område jobber du i?

Vålerengen menighet, ca 13000 innbyggere, hvorav ca halvparten kirkemedlemmer. Vi er i «samarbeidsområde» med Kampen og Gamlebyen-Grønland i Domprostiet, Oslo.

Hvordan ser du på din egen lederrolle som sokneprest?

«Relasjons-formidling» har blitt et nøkkelord for  meg. Jeg tenker at presteoppgavene handler mye om kommunikasjon og å legge til rette for gode relasjoner – at folk får kjenne at de hører til i et «vi». Kanskje uttrykt på tre «nivå», som hele tida går i hverandre: At de hører sammen med Gud, hører til i kirka (lokalt og globalt); og at de ulike brukere og arenaer angår og utfyller hverandre.

–        I ord- og sakramentsforvaltning, gudstjenesteledelse, sjelesorg, ved å bruke teologien og ritual-kompetansen: Formidle og legge til rette for at folk får gode relasjoner til Gud, seg selv og de andre/verden rundt.

–        Formidle gode relasjoner mellom kirka og folk/stedet vi er på – og til den verdensvide kirke. Her har jeg som prest et særlig ansvar ved at jeg har mange sentrale «talerstoler» og masse tillit, bred kontaktflate og får med meg mange ting. Bringe info og behov «inn», bringe budskap og kirkelig/medmenneskelig tilstedeværelse «ut». Jeg er den som ofte representerer kirka utad – og den som kan og bør fange opp mye av det som rører seg «ute».

–        Være med og legge til rette for og formidle gode relasjoner og «vi-opplevelse» i staben, medarbeiderne og de ulike arenaer og grupper i kirka. At de kjenner seg som del av helhet, angår hverandre.

Hva slags løsning for ledelse i soknet ser du som ideell i den virkeligheten du jobber?

En tredelt samordnet ledelse mellom sokneprest, menighetsforvalter og menighetsrådsleder. Og at daglig leder, hos oss altså menighetsforvalter, kan være mer tilstede på kirka enn det som er tilfellet med kontor et helt annet sted. Felles kontor har mye bra for seg, men man kan miste nærkontakten med det som skjer.

 

Skriv inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Om oss & kontakt

Presteforeningen

Gateadresse:
Rådhusgata 1-3

Postadresse:
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

  Telefon: 23081600
Prest.no

Inter Collegas er Presteforeningens medlemsblad.
InterCollegas.no finner du artikler fra bladet samt andre aktuelle oppslag.
Vår hovednettside finner du på Prest.no.

InterCollegas.no bruker såkalte cookies eller informasjonskapsler, som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  • follow